”Bikeable City” – Vardagscykling

Ett Vinnovafinansierat UDI2-projekt med 5 delinnovationer och 17 samverkansorganisationer. Målet med projektet var att öka vardagsmotionen genom cykling och att förbättra invånarnas hälsa. Bidnerdonethat bidrog med UX-research, process och metod för design samt konceptutveckling och webbdesign.

Behovet

Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa. Trots satsningar kring organiserad träning är det stora grupper som inte nås – därför bör även den potential som ligger i att cykla och gå till skola, arbete och ärenden utnyttjas. På stadsdelsnivå kan åtgärder inom byggnation och IKT såväl som inom medborgardeltagande, vård och utbildning, sänka trösklar och ta bort hinder och därmed möta utmaningen.

Vi deltog i två av fem delinnovationer: AP2: FaR cykling samt AP4: Tryggt med teknik. Bidnerdonethats roll var

FaR cykling fokuserar på att ge stöd till vårdnadsgivare och patienter i att ge och få cykling som fysisk aktivitet på recept. Även om slutkunden är vårdtagaren så är det vårdgivaren som är vår primära målgrupp. Det är dem vi ska stödja och underlätta för.

I Tryggt med teknik är syftet att öka medvetenheten och kunskapen bland elever och vårdnadshavare gällande olika former av trafik i skolområden. Målet är att skapa diskussioner, påverka och uppmuntra målgruppen till att göra det tryggare för barnen att transportera sig till och från skolan med hjälp av cykling. Gruppen som ska påverkas är framför allt bilkörande föräldrar men påverkan går främst via barnen. Vi vill även öka engagemanget kring att cykla till skolan genom att få det att kännas roligare.

Metoden

I FaR cykling arbetade vi med metoder från Design Thinking. Genom intervjuer, research och workshop ringade vi in behoven och målgruppen och skapade även en kundresa för målgruppen vårdgivare. Genom intervjuer kartlade vi deras vardag och hur vårdsituationen ser ut i dagsläget. Utifrån scenariot vi kartlade skapade vi lösningsförslag och skapade visualiseringar. Vi användartestade materialet med fem olika vårdgivare runt om i Stockholm för att validera om lösningarna skulle kunna ge dem och deras patienter stöd i förskrivningen av FaR cykling.

I Tryggt med teknik utgick vi ifrån tekniken och jobbade oss fram i arbetsgrupper till aktuella målgrupper och behov. Vi har haft dialog och samarbetat med Skälbyskolan i Järfälla och identifierat trafikområden i och kring skolan där man vill få ned mängden bilar och upp mängden cyklar för att göra området kring skolan tryggare.  Här har fokus flyttat från Geofencing och GPS till mätning av trafikflöden med sensorer.

Resultatet

Cykelnyckeln.se – Webbplats som ger stöd till förskrivare i mötet med patienter, och stöd till patienter i deras cykling.
Digital och fysisk mapp för informativt material samt uppföljning av projektet.

Resultatet för FaR cykling blev olika typer av stödmaterial. Vi skapade cykelnyckeln.se – en hemsida för dator och mobil som dels tillhandahåller information och råd till patienter, dels fungerar som ett underlag för förskrivarna. Vi tog fram en digital mapp med infoblad som kan skrivas ut och ges i handen till patienter, men även sättas upp i större format i väntrum och korridorer. Sist men inte minst skapade vi även en fysisk uppföljningsmapp med information både till vårdgivare och patienter i syfte att följa upp projektet och kunna samla in data. Materialet har delats ut till olika mottagningar i samband med att vårdpersonalen utbildas i hur materialet kan användas. Vi kommer under det närmaste året se hur materialet används i praktiken samt vilka effekter projektet har haft på förskrivningen av FaR cykling. På grund av patientsäkerheten har mätning av användningen varit en utmaning och vi har fått hitta kreativa lösningar på utmaningen att mäta och följa upp.

Trygg med teknik där data och mätningar presenteras. Cyklister kan använda datan för att försöka ”vinna” över bilisterna.

För Trygg i trafiken har vi satt upp mätutrustning vid skolor för att mäta hur många bilar, cyklister och gående som rör sig i skolområdet. Vi har även jobbat med att skapa engagerande koncept utifrån data och mätningar vilket vi ramar in som ett budskap till föräldrar och barn i veckobrev. Vi har också skapat en ”tävling” mellan bilar och cyklar som visualiseras på skärmar och i en webbapp.

Läs mer om skräddarsydd workshop >>

Kontakta oss för mer information och beställning >>