CHARM konkretiserade ett hållbart & innovativt matcentrum i norr

I designsprinten jobbar man tillsammans men individuellt

Behovet

Hur testar man egentligen en mötesplats för matentreprenörer? När CHARM-projektet, som Polarbröd och Älvsbyn kommun är initiativtagare till, ville konkretisera iden om ett norrländskt centrum för matinnovation tog de hjälp av Bidnerdonethat för att provtrycka konceptet. Med hjälp av en fyra dagar lång designsprint identifierades problemområdet, målgruppen och ett antal tydliga koncept som provtrycktes.

En designsprint är en tydlig process där man börjar med att ringa in ett lagom stort problem, går vidare till kreativt idéskissande tillsammans och individuellt, röstar och fattar beslut om inriktning för att sedan sammanställa ett testbart flöde och en storyboard. Med utgångspunkt av storyboarden designar man en testbar prototyp (produkt eller tjänst), som testas på ett antal verkliga användare för att utvärdera hur erbjudandet skulle tas emot och funka i verkligheten. 

En inspirerande workshop där man genererar koncept för en mötesplats för framtidens matleverantörer.

Som om det redan fanns

En designsprint är lite som en tidsmaskin. Det ger dig som kund en möjlighet att titta in i framtiden och lära sig saker om en tjänst innan man utvecklat den. Magi eller fusk? Avgör själv. Genom att designa en användarresa där målgruppen presenteras för värdeerbjudandet kan man fånga genuina upplevelser och feedback och lära sig om vad som fungerar eller inte. För målgruppen innebär det att de får uppleva erbjudandet om platsen eller tjänsten som om den redan fanns.

Tre delar av prototypen: Utskick på maillista, hemsida och Inspirationsfilm.

För att skapa upplevelsen av ett färdigt erbjudande hade vi även satt ihop en inspirationsfilm som innehöll inspirerande musik, norrländska natur och voice-over som berättade om konceptet. Testet startade även med att vi manuellt skickade ut ett mejl till deltagare i CHARM-nätverket via CHARM:s mailinglistan, där det stod “Nu har vi tänkt klart” och sedan lite information om vad mötesplatsen är för något, samt en länk till både inspirationsfilmen och hemsidan (den klickbara prototypen).

Resultatet

Efter genomförd designsprint fick alla som deltog i sprinten ta del av en presentation och en rapport som innehöll en sammanställning av testerna och resultatet från designsprinten. Där besvarade vi de 3 sprintfrågor som formulerats och rekommenderade insatser framåt i CHARM-projektet. Detta gav Polarbröd och Älvsbyn insikter om hur konceptet kommer att fungera och hjälper dem att planera de kommande stegen.

”Jan och hans kollega Emma guidade oss genom den snåriga utmaningen att bygga en testplattform för hållbar matproduktion i norra Sverige. Vi använde oss av designsprint-metoden och tyckte att den var mycket givande. Jans erfarenhet och nyfikenhet inför vår utmaning i kombination med hans strukturerade tillvägagångssätt var avgörande för att processen skulle bli framgångsrik.

”Tack vare Jans generositet och intelligens var dessutom den intensiva veckan med prototyper och tester en av de roligaste veckorna i mitt yrkesliv. Jag kan starkt rekommendera att använda Jan för problemlösning på hög nivå”

– Johan Nylund, Business Development Manager at Polarbrödsgruppen AB – Executive MBA

Läs mer om Designsprint >>
Anlita oss >>